Εφορία: Πόσο θα αυξηθούν οι αποδείξεις που χρειάζονται για την έκπτωση φόρου – πίνακες | dete

Εφορία: Πόσο θα αυξηθούν οι αποδείξεις που χρειάζονται για την έκπτωση φόρου - πίνακες

Στην αύξηση του ύψους των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών που θα πρέπει να πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες  προκειμένου να κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος των 8.636 ευρώ, αποφάσισε να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών από το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προοδευτική κλίμακα των ποσοστών επί του ετησίου εισοδήματος, θα τροποποιηθεί ως εξής:

* Για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος το ποσοστό που θα απαιτείται να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με πληρωμές δαπανών σε μετρητά θα αυξηθεί από 10% σε 15%.

* Για τα επόμενα 20.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, δηλαδή για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ  έως τα  30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης με ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξηθεί στο 20%, από 15% που είναι σήμερα.

* Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών ή με πληρωμές δαπανών σε μετρητά θα αυξηθεί στο 25% από 20% που ανέρχεται σήμερα.

Για παράδειγμα, μισθωτός 55 ετών με ετήσιο εισόδημα 9.800 ευρώ θα πρέπει το 2020 να εξοφλήσει μέσω καρτών ή μέσω e-banking ή μέσω άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής ποσό δαπάνης για αγορές αγαθών και παροχές υπηρεσιών, συνολικού ύψους 1.470 ευρώ (15% Χ 9.800 ευρώ) για να δικαιούται το αφορολόγητο.

 

.

 

ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ
ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ή ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΤΟ 2020
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ή ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*) ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*)
3000 300 10,00% 450 15,00%
4000 400 10,00% 600 15,00%
5000 500 10,00% 750 15,00%
6000 600 10,00% 900 15,00%
7000 700 10,00% 1050 15,00%
8000 800 10,00% 1200 15,00%
9000 900 10,00% 1350 15,00%
10000 1000 10,00% 1500 15,00%
11000 1150 10,45% 1700 15,45%
12000 1300 10,83% 1900 15,83%
13000 1450 11,15% 2100 16,15%
14000 1600 11,43% 2300 16,43%
15000 1750 11,67% 2500 16,67%
16000 1900 11,88% 2700 16,88%
17000 2050 12,06% 2900 17,06%
18000 2200 12,22% 3100 17,22%
19000 2350 12,37% 3300 17,37%
20000 2500 12,50% 3500 17,50%
22000 2800 12,73% 3900 17,73%
24000 3100 12,92% 4300 17,92%
26000 3400 13,08% 4700 18,08%
28000 3700 13,21% 5100 18,21%
30000 4000 13,33% 5500 18,33%
35000 5000 14,29% 6750 19,29%
40000 6000 15,00% 8000 20,00%
45000 7000 15,56% 9250 20,56%
50000 8000 16,00% 10500 21,00%
60000 10000 16,67% 13000 21,67%
70000 12000 17,14% 15500 22,14%
80000 14000 17,50% 18000 22,50%
90000 16000 17,78% 20500 22,78%
100000 18000 18,00% 23000 23,00%
110000 20000 18,18% 25500 23,18%
120000 22000 18,33% 28000 23,33%
130000 24000 18,46% 30000 23,08%
140000 26000 18,57% 30000 21,43%
150000 28000 18,67% 30000 20,00%
160000 30000 18,75% 30000 18,75%
170000 30000 17,65% 30000 17,65%
200000 30000 15,00% 30000 15,00%
(*) Δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με «πλαστικό χρήμα» ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ή με μετρητά για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού κατά περίπτωση, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%.