Ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Πανεπιστημίο Πατρών | dete

Ερευνητικά προγράμματα και εκπαιδευτικά προγράμματα στο Πανεπιστημίο Πατρών

Το πρόγραμμα «Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση», τα μαθήματα του οποίου ξεκινούν από τις 13.11.2019, προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και πολυδιάστατης κατάρτισης στα ζητήματα του σχεδιασμού (design), υλοποίησης (application), παρακολούθησης (monitoring) και αξιολόγησης (evaluation) εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτάσεων έρευνας, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκού τύπου έρευνα, είτε για έρευνα στο πλαίσιο μιας δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εκπαιδευόμενους όλων των επιπέδων, όσους δρουν μέσω ΜΚΟ, καθώς και σε όσους θα ήθελαν να καταρτιστούν στην εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: http://kedivim.upatras.gr/courses/research-educational-programmes/