Επιμελητήριο Αχαΐας: Εργαστήριο για τη Δημιουργική Βιομηχανία σήμερα | dete

Επιμελητήριο Αχαΐας: Εργαστήριο για τη Δημιουργική Βιομηχανία σήμερα

Εργαστήριο με τίτλο «Αναπτύσσοντας τη Δημιουργική Βιομηχανία» διοργανώνει σήμερα Τετάρτη, ώρα 10.00 - 14.00 το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο του έργου TRACES που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε φορείς και επαγγελματίες που παρέχουν ή δύναται να παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Κλάδου, και θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών (Φιλοποίμενος 54, Πάτρα).
Στόχος του εργαστηρίου είναι η κατανόηση του κλάδου της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας, η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στη Δυτική Ελλάδα, η παρουσίαση καλών πρακτικών από την Ελλάδα και την Ιταλία και η εκπαίδευση επαγγελματιών και επιστημόνων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του δημιουργικού οικοσυστήματος στην περιοχή.

Θα μιλήσουν:
10:30 - 10:50 / Κώστας Γιωτόπουλος, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης»
«Παρουσίαση Εργου TRACES»
10:50 - 11:10 / Γιώργος Σάρλης, Ανδρέας Τσιλίρας,MOSAIC
11:10 - 11:30 / Davide de Nicolo, Technopolis Bari
11:50 - 12:10 / Γιώργος Μελισσαρόπουλος
12:10 - 12:30 / Βασίλης Χαραλαμπίδης,
13:00 - 14:00 /Εργαστήριο Δημιουργικών Επιχειρήσεων. Γιώργος Μελισσαρόπουλος