Εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση Patras IQ για τις δημιουργικές βιομηχανίες | dete

Εκδήλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην έκθεση Patras IQ για τις δημιουργικές βιομηχανίες

Η υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) είναι το αντικείμενο του ευρωπαϊκού έργου Creadis 3 στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Οι δυνατότητες που παρέχονται στις δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά και παραδείγματα από την υπόλοιπη Ευρώπη θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 15.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων ΟΛΠΑ, παραπλεύρως του τερματικού σταθμού υποδοχής επιβατών Νότιου Λιμένα.

Τις εργασίες θα ανοίξει με χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Στην εκδήλωση που έχει θέμα Δημιουργικά Οικοσυστήματα. Εικόνες από την Ευρώπη και Προεκτάσεις, θα παρουσιαστεί και το Δημιουργικό Οικοσύστημα της Δυτικής Ελλάδας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras lnnovation Quest (PATRAS IQ).

5ο Θεματικό Σεμινάριο του έργου CREADIS3 – Interreg Europe, στη Δυτική Ελλάδα

15:00 – 17:00 6ηΈκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - PatraslnnovationQuest (PATRASIQ).

(Νέος Λιμένας Πατρών – κτίριο Β)

Συνεδρίαση με θέμα: “Δημιουργικά Οικοσυστήματα. Εικόνες από την Ευρώπη και Προεκτάσεις”, στο πλαίσιο του έργου CREADIS3 –InterregEurope.

Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

(Παρέχονται μεταφραστικές υπηρεσίες: Ελληνικά<> Αγγλικά)

-          Καλωσόρισμα από τον κ. Απόστολο Κατσιφάρα, Πρόεδρο Δ.Σ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης & Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,

και

Τον καθ. κ. Δημοσθένη Πολύζο,Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρο Οργανωτικής Επιτροπής PATRAS ΙQ.

Συντονισμός: Χρήστος Τζομάκας, Δ/ντής Περιφερειακού Ταμείου ΑνάπτυξηςΠΔΕ

1.      κος Σπύρος Παπασπύρου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Δ/νση Αν/κου Προγραμματισμού.

“Το δημιουργικό οικοσύστημα στη Δυτική Ελλάδα”.

2.      Mr. Ruben Otero, Director of eSERVICES AREA, ICT Division, Tecnalia Research & Innovation&

Mr. Mikel Zorrilla,Head of Digital Media, Vicomtech

“KSI Berritzaile: Technology Transfer to the CCI’s sectors. The BASQUE experience”.

3.      Prof. FlavianoCelaschi, Industrial Design - Dept. of Architecture of the University of Bologna&

Mrs. Elena Vai, Independent curator & journalist - Co-founder of YOUTOOL.

“The creative ecosystem in Emilia-Romagna Region”

4.      κος Θεόδωρος Τσούμπελης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Αχαΐας.

“PATRASIQ: ιστορικό, εξέλιξη και οικοσύστημα καινοτομίας»

5.      Καθ.κος Βασίλειος Αυδίκος, Περιφερειακό Ινστιτούτο Ανάπτυξης - Πάντειο Πανεπιστήμιο «Δημιουργικότητα και συνεργατικοί χώροι. Πρόσφατες εξελίξεις και εφαρμογές πολιτικής»

6.     κος Ανδρέας Τσιλίρας, Πολιτιστικός διαχειριστής, ΣυνιδρυτήςMosaicHub // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα,

“Δημιουργικές εστίες στη Δυτική Ελλάδα . Εξέλιξη και προοπτικές»

Συζήτηση