Δυτική Ελλάδα: Γενική Συνέλευση την Τρίτη για τους εργαζόμενους των ΔΟΥ | dete

Δυτική Ελλάδα: Γενική Συνέλευση την Τρίτη για τους εργαζόμενους των ΔΟΥ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Νομών Αχαΐας - Ηλείας - Κεφαλληνίας & Ζακύνθου θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, Πλατεία Γεωργίου Α' αριθμ. 25 - Πάτρα.
Την ημέρα αυτή οι Υπηρεσίες που βρίσκονται εντός της πόλης των Πατρών, θα λειτουργήσουν έως την 09:00 π.μ., ενώ οι Υπηρεσίες εκτός Πατρών δεν θα λειτουργήσουν καθόλου, σύμφωνα με τον Ν. 1264/1982.
Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν την ημέρα της Συνέλευσης, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014 ΠΟΛ.1101/19.03.2002 (Β'524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, θα ορισθεί νέα ημερομηνία στον χώρο της συνέλευσης.

 

Ο Σύλλογος καλεί όλα τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά στην Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον κλάδο.