ΔΕΗ: Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ – Τέλος η μονιμότητα | dete

ΔΕΗ: Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ – Τέλος η μονιμότητα

Μέσα από το συγκεκριμένο σχέδιο προωθείται η άρση της μονιμότητας των νέων εργαζομένων στην ΔΕΗ, ένα πιο ευέλικτο σύστημα προσλήψεων και προμηθειών, καθώς και μία σειρά άλλων ζητημάτων που θα κάνουν την επιχείρηση πιο ισχυρή στο νέο περιβάλλον.

Θεσπίζεται επίσης 3ετής θητεία για τους αναπληρωτές Διευθύνοντες συμβούλους, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές και τους βοηθούς διευθυντές της επιχείρησης.

Παράλληλα ανοίγει ο δρόμος για την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, με βάση το καθεστώς που διέπει τη μεταβίβαση των «κόκκινων» τραπεζικών δανείων. Προβλέπει την ανάθεση διαχείρισης αλλά και την πώληση, με βάση το νόμο για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών που ψηφίστηκε το 2015 και έφερε στην ελληνική αγορά τα εξειδικευμένα funds και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Την ίδια ώρα η ΓΕΝΟΠ προανήγγειλε κινητοποιήσεις τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο καταστρατηγεί τις συμβάσεις εργασίας.

Το κείμενο των διατάξεων που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας, δίνει επίσης το δικαίωμα της δημόσιας επιχείρησης να στραφεί εναντίον των δήμων για απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος δημοτικών εταιριών. Σύμφωνα με πληροφορίες τα χρέη αυτά ανέρχονται σε 140 εκ. ευρώ.

Το πακέτο των μέτρων μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει:

  • Καταργείται η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους στη ΔΕΗ και γίνονται πιο ευέλικτες οι διαδικασίες προσλήψεων
  • Καταργείται η μονιμότητα γενικών διευθυντών και διευθυντών που θα υπογράφουν 3ετείς συμβάσεις και θα επιλέγονται με ανοιχτές διαδικασίες πρόσκλησης
  • Εισάγονται κίνητρα για προσέλκυση στελεχών από την αγορά
  • Ενισχύεται η μεσαία βαθμίδα στελεχών αφού σε ποσοστό 20% θα μπορούν να προέρχονται από την ελεύθερη αγορά
  • Τίθενται προϋποθέσεις για εθελούσια έξοδο του προσωπικού
  • Διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των υπαλλήλων ώστε να μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των θυγατρικών
  • Επιτρέπονται μετακινήσεις στο δημόσιο, ρύθμιση που αφορά εργαζόμενους που θα πρέπει να μετακινηθούν λόγω απολιγνιτοποίησης
  • Εισάγεται ευέλικτο σχέδιο για τις προμήθειες και η διασφάλιση της νομιμότητας θα γίνεται με τον προσυμβατικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή εποπτείας και ελέγχου προμηθειών
  • Ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση της ΔΕΗ: μεταξύ άλλων για να λειτουργεί ως σύγχρονη εταιρεία εισάγεται επιτροπή αμοιβών και προσλήψεων και επιτροπή ελέγχου και εποπτείας προμηθειών
  • Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για εργαζομένους και συνταξιούχους της ΔΕΗ και θα επιτρέπεται να εφαρμόζεται ειδικό τιμολόγιο στο οποίο η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% και μόνο για την ανταγωνιστική χρέωση.

Στο νομοσχέδιο επίσης αλλάζει η μοναδιαία χρέωση σε ευρώ του ανταλλάγματος για την παροχή των ΥΚΩ για τη 2η και 3η κλίμακα της κατηγορίας που ορίζεται σε 15 ευρώ για καταναλώσεις από 1601 έως 2000 κιλοβατώρες και σε 30 ευρώ για 2001 κιλοβατώρες και άνω.

ΔΕΠΑ

Για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ προβλέπεται ο διαχωρισμός των διαχειριστών δικτύου διανομής αερίου, ενώ θα διασπαστούν οι κλάδοι υποδομών και διεθνών έργων.

Στην διαχωρισμένη εταιρεία των δικτύων διανομής ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ θα περιέλθουν οι συμμετοχές στην ΕΔΑ ΑττικήςΘεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αλλά και της λοιπής Ελλάδας, η κυριότητα επί των παγίων διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ για την ανάπτυξη σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής.

Στην εταιρεία ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ έργων θα περιέλθουν οι συμμετοχές στον αγωγό IGBΠοσειδώνEast Med αλλά και το FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Στη μητρική ΔΕΠΑ παραμένει η συμμετοχή στην ΕΠΑ Αττικής, η εισαγωγή αερίου μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων, η προμήθεια αερίου, η εισαγωγήπρομήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ο ανεφοδιασμός οχημάτων με CNG, τα δίκτυα πρατηρίων και η χρήση του εμπορικού σήματος FISIKON, η προμήθεια απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου κλπ.

ΑΠΕ

Για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  στο νομοσχέδιο αλλαγές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται :

Η δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά έργων ΑΠΕ χωρίς λειτουργική ενίσχυση,

η δυνατότητα σε μεγάλα έργα άνω των 250MW να αιτηθούν μεμονωμένη ενίσχυση που θα κρίνεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,

η δυνατότητα αδειοδότησης υβριδικών σταθμών,

η επέκταση του χρόνου εγκατάστασης σταθμών ΣΗΘΥΑ για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τηλεθέρμανση πόλεων

η δημιουργία πλαισίου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αγροτικές περιοχές και σε ποσοστό έως 1%.

Τέλος το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης.

newsit