Αυτά είναι τα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας με τάξεις για Ρομά και μετανάστες | dete

Αυτά είναι τα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας με τάξεις για Ρομά και μετανάστες

Τάξεις υποδοχής στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας, συνεπώς και στην Αχαΐα.

Με ΦΕΚ που υπεγράφη από τον πρώην Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου στις 4 Ιουλίου, σε σχολεία της χώρας θα λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ που σχετίζονται με την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες) στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης.

Στις τάξεις θα φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών με τον οποίο δημιουργούνται ΖΕΠ είναι 7 και ο μεγαλύτερος αριθμός 17.

Σε κάθε Τάξη Υποδοχής δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετικές τάξεις της ίδιας βαθμίδας.

Δυτική Ελλάδα: Τα σχολεία με τάξεις για Ρομά και μετανάστεςΔυτική Ελλάδα: Τα σχολεία με τάξεις για Ρομά και μετανάστεςΔυτική Ελλάδα: Τα σχολεία με τάξεις για Ρομά και μετανάστες