Αυξήθηκαν μαθητές και διδάσκοντες σε νηπιαγωγεία και δημοτικά | dete

Αυξήθηκαν μαθητές και διδάσκοντες σε νηπιαγωγεία και δημοτικά

Κατά 2,4% αυξήθηκε το διδακτικό προσωπικό στα νηπιαγωγεία και κατά 1,7% στα δημοτικά, το σχολικό έτος 2017/2018, ενώ παράλληλα μειώθηκαν κατά 0,5% οι σχολικές μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές παρουσίασαν μείωση 0,4% στα νηπιαγωγεία και 1% στα δημοτικά, ενώ οι αποφοιτήσαντες μαθητές από τα δημοτικά αυξήθηκαν κατά 1,6%, όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές ήταν ένας εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές στα νηπιαγωγεία και ένας εκπαιδευτικός για 9,3 μαθητές στα δημοτικά πέρυσι, ενώ για το σχολικό έτος 2016/2017 οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 10,6 και 1 προς 9,5.

Η Περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 32,1% του σχολικού πληθυσμού των νηπιαγωγείων και το 34,9% των δημοτικών της χώρας.