Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – 4 θέσεις στη Δυτική Ελλάδα | dete

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – 4 θέσεις στη Δυτική Ελλάδα

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν 4 θέσεις.

Αιτήσεις κατατίθενται από 6 Αυγούστου. Η προθεσμία λήγει 19 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο:  http://directors.it.minedu.gov.gr