Ανέπαφες συναλλαγές: Τι αλλάζει από 14 Σεπτεμβρίου | dete

Ανέπαφες συναλλαγές: Τι αλλάζει από 14 Σεπτεμβρίου

Από τις 14 Σεπτεμβρίου μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος φέρνει αλλαγές στις ανέπαφες συναλλαγές.

Η οδηγία αυτή που έχει σκοπό να καταστήσει πιο ασφαλείς τις συναλλαγές, θέτει όριο τα 150 ευρώ ως μέγιστο ποσό στις συναλλαγές ανέπαφα. Μετά θα πρέπει να καταχωρηθεί το PIN.

Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει διαδοχικές ανέπαφες συναλλαγές των 25 ευρώ, όταν φτάσουν αθροιστικά οι συναλλαγές αυτές τα 150 ευρώ, τότε θα πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου το PIN στο POS για να προχωρήσει η συναλλαγή.

Κάθε φορά που θα πραγματοποιείται οποιουδήποτε είδους συναλλαγή με χρήση κωδικού PIN, το όριο των 150 ευρώ θα μηδενίζεται. Έτσι, δε θα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης απεριορίστων διαδοχικών ανέπαφων αγορών χωρίς την χρήση του κωδικού PIN.