ΑΧΑΪΑ: Ανακάμπτει, αλλά αργά το επιχειρηματικό κλίμα – ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ | dete

ΑΧΑΪΑ: Ανακάμπτει, αλλά αργά το επιχειρηματικό κλίμα - ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ


Αργή και σταθερή ανάκαμψη σημειώνει το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα, μετά από μια οκταετία βαθιάς οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων, ανήλθαν στις 32.379 το 2018, έναντι 18.632 διαγραφών.
Σε πορεία ανάκαμψης βρέθηκε το 2018 και η επιχειρηματικότητα της Αχαΐας, σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία του Επιμελητηρίου. Η περιοχή, δείχνει να έχει αφήσει πίσω της, τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, όμως τα τραύματα που άφησε η οικονομική ύφεση, παραμένουν ακόμα και σήμερα εμφανή.
Από το 2011 έως και το 2018, το ισοζύγιο μεταξύ σύστασης νέων επιχειρήσεων και λουκέτων παραμένει ακόμα και σήμερα αρνητικό, αφού κατά την εν λόγω οκταετία, άνοιξαν στην Αχαϊα 9378 επιχειρήσεις και έκλεισαν 10.031.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου του Επιμελητηρίου Αχαΐας οι τομείς της μεταποίησης και του εμπορίου, δέχθηκαν καίρια πλήγματα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, στην οκταετία 2011 - 2018, η Αχαΐα έχασε 1918 μεταποιητικές και 3669 εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ την ίδια περίοδο, άνοιξαν 1116 μεταποιητικές και 3135 εμπορικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι δύο κλάδοι έχουν αρνητικό πρόσημο κατά 802 μεταποιητικές επιχειρήσεις και 534 εμπορικές επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγμή, ο τομέας των υπηρεσιών, ήταν ο μόνος που κρατήθηκε όρθιος όλα αυτά τα χρόνια, με 5127 ιδρύσεις επιχειρήσεων και 4444 λουκέτα, δηλαδή είχε ένα θετικό πρόσημο 683 επιχειρήσεων. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, οι οποίες κυριαρχούν στον οικονομικό ιστό της Πάτρας, τα τελευταία χρόνια.
Από τα στοιχεία του Επιμελητηρίου, είναι προφανές ότι η κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων, σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας και την αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, λόγω της αύξησης των κόκκινων δανείων και της φυγής καταθέσεων, έδωσε καίριο πλήγμα πρώτα στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο και στη συνέχεια στην μεταποιητική δραστηριότητα.
Το χειρότερο είναι ότι αυτή η τάση συνεχίζεται ακόμα και σήμερα και μάλιστα με μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τα ανοίγματά τους σε δάνεια και υποχρεώσεις και οδηγούνται σταθερά σε πτώχευση.
Όσον αφορά το 2018, η εικόνα δείχνει μια αργή αλλά σταθερή πορεία ανάκαμψης του επιχειρηματικού κλίματος στην Αχαΐα. Οι συστάσεις νέων επιχειρήσεων, αν και παραμένουν χαμηλά σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο, διατηρούν όμως θετικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, είχαμε 913 νέες επιχειρήσεις και 504 λουκέτα (+409). Εξ αυτών, την μερίδα του λέοντος παίρνει και πάλι ο τομέας των υπηρεσιών με 534 νέες επιχειρήσεις έναντι 229 λουκέτων και ακολουθεί το εμπόριο με 238 νέες επιχειρήσεις έναντι 202 λουκέτων.
Θετική αλλά αναιμική είναι η ανάκαμψη και στον τομέα της μεταποίησης, με 96 νέες επιχειρήσεις και 73 λουκέτα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011-2018
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
203
244
181
130
93
91
78
96
1116
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
569
558
515
390
301
286
233
283
3135
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
777
773
753
713
567
528
482
534
5127
ΣΥΝΟΛΟ
1549
1575
1449
1233
961
905
793
913
9378
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2011-2018
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
376
346
338
295
230
163
97
73
1918
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
639
589
546
611
480
348
254
202
3669
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
699
725
713
713
587
462
316
229
4444
ΣΥΝΟΛΟ
1714
1660
1597
1619
1297
973
667
504
10031
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΩΝ
-165
-85
-148
-386
-336
-68
126
409
-653
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
-173
-102
-157
-165
-137
-72
-19
23
-802
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
-70
-31
-31
-221
-179
-62
-21
81
-534
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
78
48
40
0
-20
66
166
305
683
-653

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ