Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση Μαγνητικού Τομογράφου ο «Αγ.Ανδρέας» | dete

Όλο και πιο κοντά στην απόκτηση Μαγνητικού Τομογράφου ο «Αγ.Ανδρέας»

Στην τελική της φάση βρίσκεται η διαδικασία της προμήθειας Μαγνητικού Τομογράφου στον «Αγιο Ανδρέα».

Πρόκειται για μηχάνημα αξίας 850.000 ευρώ.

Στον σύγχρονο εξοπλισμό του νοσοκομείου θα προστεθεί κι ένας Καρδιολογικός Υπερηχοτομογράφος αξίας 150.000 ευρώ.

Η αγορά και των δύο μηχανημάτων γίνεται μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.