1

Επανάσταση με τεχνητή (100%) καρδιά

Αν και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, η πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς με εξ ολοκλήρου τεχνητό μόσχευμα ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιστήμη και δίνει ελπίδες σε γυναίκες και παιδιά με ...