1

Επέμβαση που «χτυπά» την τύφλωση

Πρωτοποριακή επέμβαση που πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά σε άνθρωπο υπόσχεται να επαναφέρει την όραση σε ασθενείς που έχουν τυφλωθεί από την ανίατη έως σήμερα ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδος.Η ιατρική ομάδα ...