Στο στόχαστρο των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης η ΓΣΕΕ για επιχορήγηση 16,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ | dete

Στο στόχαστρο των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης η ΓΣΕΕ για επιχορήγηση 16,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Στο στόχαστρο του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει μπει η ΓΣΕΕ με αφορμή τη μη υποβολή από μέρους της απολογιστικών στοιχείων για 16.784.000 ευρώ που έλαβε το Ινστιτούτο Εργασίας της από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014 ως επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της στήριξης και κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων.

Παρότι η νομοθεσία ορίζει ,όπως αναφέρουν σε πόρισμά τους οι Επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, ότι ο κάθε φορέας που επιχορηγείται ή χρηματοδοτείται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούται σε  ξεχωριστό απολογισμό για κάθε ποσό χρημάτων που έλαβε με το πέρας διμήνου από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δεν το έπραξε.

Δεν κατέθεσε δηλαδή απολογιστικά στοιχεία για τα  16,7 εκατ. ευρώ που έλαβε από τον ΟΑΕΔ, που να υποδεικνύουν με παραστατικά στοιχεία που πότε και πως κατανεμήθηκαν τα χρήματα της επιχορήγησης. Μάλιστα σύμφωνα με τη νομοθεσία οι οργανώσεις που επιχορηγούνται από φορείς του Δημοσίου οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστό απολογισμό για κάθε επιχορήγηση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στα συμπεράσματα του πορίσματός τους οι Επιθεωρητές αναφέρουν μάλιστα ότι υπόλογος είναι επίσης και ο ΟΑΕΔ καθώς παρότι δεν ελάμβανε τα προηγούμενα χρόνια ξεχωριστούς απολογισμούς για τις επιχορηγήσεις του στη ΓΣΕΕ συνέχιζε έως και πρόσφατα παρανόμως τη χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Οι επιθεωρητές ζητούν να διαβιβαστεί το πόρισμά τους για  περαιτέρω έλεγχο στο Υπουργείο Εργασίας στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενώ ο ΟΑΕΔ καλείται να εξακριβώσει εάν τα καταβληθέντα από τον ίδιο χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονταν.

Σε αρνητική περίπτωση θα πρέπει, όπως αναφέρουν  στις προτάσεις τους οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης ο ΟΑΕΔ να προβεί στην αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Τα 16.784.000 ευρώ που έλαβε η ΓΣΕΕ είχε οριστεί να χρησιμοποιηθούν κυρίως σε προγράμματα επανακατάρτισης ανέργων, εκπαίδευσης εργαζομένων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης, διάγνωσης και πρόβλεψης των αναγκών και των τάσεων διαφόρων τομέων της οικονομίας, στην πρόσβαση των εργαζομένων και ανέργων στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στην ανάπτυξη δικτύων έρευνας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας ,στην οργάνωση συστημάτων πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων και των επαγγελματικών ειδικοτήτων με βάση  την κείμενη ευρωπαϊκή  και κοινοτική νομοθεσία κλπ.