ΠΑΤΡΑ: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη

Συνεδριάζει, στο κτίριο Λαδόπουλου, την Τρίτη 25 Απριλίου στις 10.30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων. Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:΅

Άσκηση ή μη υπό του Δήμου εφέσεως ή άλλου ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α88/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (2ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 335/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

2η Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη από Νόρμαν έως Αράτου (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης – Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)

Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 για μελέτες αποκατάστασης από πιστώσεις ΣΑΤΑ (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,80 €, για την αποζημίωση της δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Πατρών κας Αθηνάς Παπαγεωργοπούλου, ως αποζημίωσή της για την επίδοση της υπ’ αριθ. 45082/Π4040/4-4-2017 ατομικής ειδοποίησης σε (2) παραλήπτες, αναφορικά με την οίκοθεν επανακήρυξη του Σ.Π. μεταξύ των Ο.Τ. 50, 49, 40α, 38 επί της οδού Ναυαρίνου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου για τον Μάιο 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Μαίου 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 10.560,00 € και β) 1.560,00 €, για οδοιπορικά υπαλλήλων των Δ/νσεων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής για το μήνα Μάιο 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 133,65 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Αλεξόπουλο Απόστολο του Αντωνίου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 82,35 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωτήτως εισπραχθέντων στον κ. Χαραλαμπόπουλο Νικόλαο του Μιχαήλ (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 61,14 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωτήτως εισπραχθέντων στην κα Γεωργιάδου Παρασκευή του Αποστόλου (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Ψήφιση πίστωσης ποσού 64,60 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωτήτως εισπραχθέντων στον κ. Σπυρόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου(εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος Προπληρωμής (Νικολακόπουλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς  – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)