Μητρόπουλος: 8 δισ. ευρώ ο τελικός λογαριασμός των μέτρων για τους συνταξιούχους | dete

Μητρόπουλος: 8 δισ. ευρώ ο τελικός λογαριασμός των μέτρων για τους συνταξιούχους

Στα περίπου 8 δισ. ευρώ ανεβάζει τον λογαριασμό για τους συνταξιούχους από τα μέτρα της τριετίας 2016-2019 που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για το νέο Μνημόνιο ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Ο καθηγητής και η ομάδα της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους επικαλούνται την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου και επισημαίνουν ότι προβλέπονται τα εξής:

α) Περικοπές ύψους 7.125 εκατ. ευρώ «λόγω μείωσης της συνταξιοδοτικής δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων του ιδιωτικού τομέα (από την περικοπή των οριζόμενων προσωπικών διαφορών των κύριων συντάξεων και των οικογενειακών παροχών, καθώς και την μετάθεση του χρόνου αναπροσαρμογής αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 2.262 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 2.358 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 2.505 εκ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρα 1 και 2 παρ. 1 και 3)» και

β)Περικοπές 675 εκατ. ευρώ για την τριετία 2019-2021 «από την περικοπή των προσωπικών διαφορών των επικουρικών συντάξεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 232 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 225 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 218 εκατ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρο 2 παρ. 2)».

Οι συνολικές απώλειες για τους συνταξιούχους από τις παραπάνω παρεμβάσεις, σύμφωνα με την άνω έκθεση, είναι 7,8 δισ. ευρώ και ΟΧΙ 1,8 δις ευρώ που υποστηρίζει η κυβέρνηση!

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της επιδοματικής πολιτικής καταργούνται τέσσερα επιδόματα τα οποία ενσωματώνονται στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το άρθρο 57 του νομοσχεδίου, που κατέθεσε το Σάββατο 13-5-2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, στα πλαίσια της β’ αξιολόγησης, και συζητείται από σήμερα στη Βουλή, καταργούνται τα παρακάτω επιδόματα (βλ. σελ. 11/727 παρ. 9):

α)επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο 27 παρ. 3 ν. 3016/2002),
β)επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, νέων κάτω των 29 ετών σε περίπτωση απόλυσης (άρθρο 2 ν. 1545/85),
γ)προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων (άρθρο 2 παρ. 3 ν.4051/1960) και
δ)οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων που τελούν σε κατάσταση απόλυτης ένδειας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α  ν.δ. 57/1973).

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 112/24/2017 Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (σελ. 32/748 παρ.21), από τις ανωτέρω περικοπές εκτιμάται ότι «θα υπάρξει εξοικονόμηση ποσού 8,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2017 και ποσού 11,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2018».

Ακόμη, η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει  ότι το «καπέλο» στις εισφορές που θα καταβάλλουν από το 2018 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες για τα έτη 2018-2021 θα επιφέρει οικονομική ωφέλεια ,σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ (σελ. 33/749 παρ.2)  431 εκατ. ευρώ!!

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «2.Ετήσια αύξηση εσόδων, από το έτος 2018 και μετά, από την συμπερίληψη στο φορολογητέο αποτέλεσμα των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών), το ύψος της οποίας εκτιμάται στο ποσό των 53 εκατ. ευρώ για το έτος 2018, στο ποσό των 124 εκατ. ευρώ για το έτος 2019, στο ποσό των 126 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και στο ποσό των 128 εκατ. ευρώ για το έτος 2021. (άρθρο 58)».