Η NEA ΦΑΤΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ… Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ